Weerbaarheidstraining "Laat zien wie je bent"

(gebaseerd op Rots en Water en Methode A en B)

 

"Laat zien wie je bent" is een training voor jongens en meisjes van 4 tot 15 jaar . Het is een methode om de eigen weerbaarheid te leren vergroten. De bouwstenen van deze weerbaarheidstraining zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Weerbaar betekent: Laten zien wie je bent! Daarvoor moet je stevig in je schoenen staan, en voor jezelf opkomen. Weerbaar zijn betekent ook, keuzes durven maken.

In deze training krijgt uw kind in 8 lessen iedere keer een opdracht: "Wat zou je vandaag willen ontdekken over jezelf ?" In de lessen bouwen we aan weerbaarheid op de drie pijlers: houding, uitstraling en stemgebruik. En op deze manier leren de kinderen:

 

 • Hoe ze voor zichzelf op kunnen komen
 • Hoe ze meer zelfvertrouwen krijgen
 • Hoe ze zichzelf beter kunnen leren kennen
 • Hoe ze beter met ruzie om kunnen gaan
 • Hoe ze minder snel boos worden
 • Hoe ze beter met elkaar kunnen praten
 • Hoe ze zich beter kunnen ontspannen
 • Hoe ze sterker te worden!

 

Drie concrete doelen

 1. Kinderen leren om hun kracht te herkennen en positief in te zetten. Hierbij gaat het om vier aspecten: Fysiek, mentaal, sociaal en verbaal. Fysiek: Stevig staan, voelen waar je kracht zit en ermee om kunnen gaan. Mentaal: oogcontact durven maken, hoe kun je de lichaamstaal van de ander lezen, doorzetten als het moeilijk voor je is, gaan voor je dromen.
  Sociaal:
  weten waar je grens ligt en die van de ander, betekenis hebben voor vrienden en de groep.
  Verbaal:
  Zeggen wat je te zeggen hebt, je stem kunnen gebruiken zodat er naar je geluisterd wordt, en gevoelens leren herkennen aan het stemgebruik van de ander.
 2. Kinderen leren in de training hun grenzen kennen en manieren ontwikkelen om adequaat met die grenzen om te gaan. Ze leren stil te staan bij hun buikgevoel, hoe voelt het als iemand over je grens gaat? Kun je ook voelen als je over de grens van de ander gaat? Als groep leren de kinderen elkaars grenzen te respecteren.
 3. Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en leren om te werken in groepen.

 

Uw kind kan deze lessen individueel volgen of in een groepje.

 

Basisschool

Deze training kan ook op de basisschool, in de klas gegeven worden. Trainen van weerbaarheid is voor alle kinderen van toegevoegde waarde. De kinderen zullen na deze trainingen steviger in hun schoenen staan en sterker voor zichzelf opkomen. Ook werken kinderen daarna beter samen, maken minder ruzie en zijn als groep sterker. Kinderen die veelal jarenlang met elkaar in dezelfde groep zitten hebben hier hun hele schoolloopbaan (en langer) profijt van.

 

Een training weerbaarheid kan ook uitkomst bieden bij specifieke probleemsituaties in een klas. Denk daarbij aan problemen met concentratie, het buitensluiten van kinderen door de groep, pesten en ongewenst taalgebruik. De dynamiek van de groep verandert als kinderen weerbaar worden: negatief gedrag en neerwaartse spiralen kunnen worden omgezet in positief handelen en samenwerken.

 

Deze training (of een gedeelte) kan ook worden ingezet tijdens bijv. een themaweek/projectdag enz. op school. Er zijn talloze mogelijkheden, informeert u gerust!

 

 

Nieuw is de oudercursus Weerbaar Opvoeden, specifiek gericht op diverse opvoedthema's ( o.a. grenzen stellen, verantwoordelijkheid, straffen/belonen, hoe hou je het gezellig thuis enz. ). Deze cursus geeft ouders concrete handvaten om samen met hun kinderen aan weerbaarheid te werken.

Trainingslocaties

Basisschool De Rietvink

Kraanvogel 92

4822 RB Breda

Basisschool Dr. De Visser

Burg.Serrarislaan 32

4835 LH Breda

Praktijk View-Counselling

Vianendreef 93c

4841 LE Prinsenbeek

2012-2018 © View-Counselling | voorwaarden & disclaimer | ontwerp en realisatie LadyLemon